ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ποιοι είμαστε:

Το CHILL OUT είναι Διμηνιαίο φοιτητικό περιοδικό, Εκδίδεται από την εταιρεία «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» με το διακριτικό τίτλο ENTRUST με αριθμό Καταχώρησης ΓΕΜΗ 124952201000, ΑΦΜ 800483959, και Δ.Ο.Υ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, Έδρα: Πάρνηθος 55, Μεταμόρφωση, Αττική, ΤΚ 144 52, Τηλ.: 210 28 37 853, E-mail: info@chill-out.gr

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του φοιτητικού περιοδικού CHILL OUT. Παρακαλούμε, πριν τον επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του, να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Ο δικτυακός τόπος (εφεξής ΔT) www.chill-out.gr ανήκει στην «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ», έχει καταχωρηθεί ως όνομα χώρου (domain name) για το φοιτητικό περιοδικό CHILL OUT, η δε χρήση του υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Όταν εισέρχεστε, περιηγείστε, κάνετε χρήση των υπηρεσιών του, τούτο αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εξαίρεση όλους τους όρους που διατυπώνονται εδώ. Άλλως, εφόσον δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου και να απέχετε από κάθε συναλλαγή.

Η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» ως ιδιοκτήτης του www.chill-out.gr  προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής Όροι Χρήσης), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως.

Επειδή οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σας παρακαλούμε να τους ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η συνεχής χρήση σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

Περιεχόμενα

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.chill-out.gr  το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Διατηρούμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, εκτός των ενδεχόμενων εξαιρέσεων που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα - προϊόντα ή υπηρεσίες- που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ΔΤ είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσα εξ’ αυτών φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενο διατίθεται σε εσάς που μας επισκέπτεστε αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια από την «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» ως ιδιοκτήτη, ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του διαδικτυακού μας τόπου, δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα, αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» ή τρίτου μέρους.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας υπόκειται στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» και το φοιτητικό περιοδικό CHILL OUT μπορείτε να τη δείτε εδώ όπου παρατίθεται η Δήλωση Ιδιωτικότητας-Πολιτική Απορρήτου.

Στον παρόντα δικτυακό τόπο έχουμε περιλάβει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 

Περιορισμός ευθύνης– Δήλωση αποποίησης 

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου (ΔΤ) όπως, πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, διατίθενται «ως έχουν».

Η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου www.chill-out.gr να είναι ακριβείς και σαφείς.

Σε κάθε περίπτωση η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου www.chill-out.gr για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχόμενων πληροφοριών, ο δε χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ΔΤ.

Η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ»  δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.chill-out.gr  ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ», καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.chill-out.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα.

Επιπλέον η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ»  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Η πρόσβαση στον ΔΤ, τις Πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.

Σε κάθε περίπτωση η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο www.chill-out.gr.

Η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπουwww.chill-out.gr από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.chill-out.gr  με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus, κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου μας. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ». Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

 

Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ www.chill-out.gr υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του. Επιπλέον αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκλήθηκε στον ΔΤ από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του.

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ-Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ»  ή/και τρίτους, όπως:

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.chill-out.gr  με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ-Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ» ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,

-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ-Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ» και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,

-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ-Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ».

-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο www.chill-out.gr   ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.

-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ-Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ» ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Όρων Χρήσης, χρήση του δικτυακού τόπου www.chill-out.gr και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ-Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ» επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της  «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ-Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ».

Μέσω του δικτυακού τόπου www.chill-out.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να γίνουν συντάκτες του περιοδικού υποβάλλοντας ένα μικρό δείγμα κειμένου τους με τα στοιχεία ονοματεπώνυμου, e-mail, τηλεφώνου επικοινωνίας.

Η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ-Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ» δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας. Ο κάθε χρήστης που υπέβαλε τα στοιχεία του στο τμήμα του δικτυακού μας τόπου «γίνε συντάκτης» μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς την «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ-Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chill-out.gr.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Ο δικτυακός μας τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ», και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τα μέσα προστασίας απορρήτου και την ακρίβεια των υλικών/εφαρμογών που υπάρχουν σε αυτούς.

Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήστε κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεστε ότι το πράττετε με δική σας ευθύνη.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» ως ιδιοκτήτη και διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου www.chill-out.gr  και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τον διαδικτυακό τόπο μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ουδεμία δέσμευση θα έχει ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η «Γ.ΝΤΟΥΠΗΣ- Γ.ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΟΕ» είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης των προϊόντων της.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του διαδικτυακού τόπου www.chill-out.gr  από τον επισκέπτη ή χρήστη εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω όρων χρήσης εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη, επέρχονται οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.

Τελευταία ενημέρωση Όρων Χρήσης, Σεπτέμβριος 2018